Velkommen

Børnegården - institutionen der har åbent 24 timer i døgnet

Børnegården er en integreret institution med åbningstider mellem kl. 6.30 og 17.00, fredag lukker institutionen kl. 16.00.

Børnegården tilbyder desuden som en af de få byer i hele Danmark pasning efter ordinære åbningstider. Tilbuddet gælder i aldersgruppen børn fra 0 - 10 år.

Tilbuddet kaldes aften- og natpasning. Børnegården har et aften- og natpasningstilbud til forældre, der har et arbejds- eller uddannelsesbetinget behov for pasning, udenfor den normale åbningstid.

Børnegården har valgt at aldersopdele børnegrupperne, således at vi har en afdeling med vuggestue, mellemgruppe for børn 3-ca. 4,5 år samt en afdeling for de ældste børn ca. 4,5-6 år.

De pædagogiske tanker og overvejelser omkring vores gruppeopdeling tager afsæt i at børn indlæringsmæssigt – udviklingsmæssigt er forskellige alt efter alderstrin. Vi målretter derfor den pædagogiske tilgang til det enkelte barn kan målrettes ved denne aldersopdeling.

Forpligtende fællesskaber, hvad er det?

Herunder kan du som forældre se en film om, hvad forpligtende fællesskaber er for børn i Slagelse Kommune og hvordan du som forældre understøtter disse.

E-mail: bornegarden@slagelse.dk