Tilsynsrapporter

Vi har samlet Børnegårdens tilsynsrapporter nedenfor.

Tilsynet for 2019 er primært foretaget i tiden efter kl. 12 i modsætning til tilsynet i 2017, som primært er foretaget om formiddagen, hvor der er flest personaler. 

Tilsynsrapporterne har stor værdi for det pædagogiske arbejde i Børnegården, da de danner rammen om en refleksiv og saglig pædagogisk dialog omkring målingerne foretaget af internt personale, ekstern daginstitutionsleder og en pædagogisk konsulent. 

Efter hvert tilsyn og dialog, justerer vi det pædagogiske arbejde og tilgang i forhold til input fra ekstern daginstitutionsleder og den pædagogiske konsulent. 

Vi er klar over, at måden rapporterne er generet på, kan give anledning til spørgsmål. Kommentarerne kan være vanskelige at sætte ind i den rette kontekst uden at have deltaget i det efterfølgende dialogmøde. 

Vi er derfor meget åbne overfor spørgsmål fra både mulige nye forældre samt allerede indmeldte forældre.

Spørgsmål der handler om en konkret tilsynsrapport kan rettes til leder Anders Kaae på 58522979. 

Spørgsmål der handler om Slagelse Kommunes tilsynsmodel kan rettes til pædagogisk konsulent Christina Rose på 58573291 eller pædagogisk konsulent Helle Frimann 58573490.

Tilsynsrapporter 2019

Tilsynsrapporter

 

Siden er sidst opdateret 7. november 2022