Førstehjælp

Børnegårdens personale holder sig opdateret i forhold til førstehjælpskursus. Personalet lærer de mest basale redskaber omkring eksempelvis sårbehandling, brug af forbindinger og livreddende førstehjælp.