Profil

Hvad kan Børnegården tilbyde dit barn

I Børnegården har vi valgt både at aldersopdele børnene og samtidig arbejde i mindre grupper ud fra den pædagogiske overvejelse, at det skaber ro og overblik for børn og voksne. 
Mindre grupper giver mulighed for fordybelse og tid til dialog, både i forhold til planlagte emner og spontane aktiviteter. Samtidig giver opdelingen personalet større mulighed for at tage afsæt i det enkelte barns udviklingstrin og behov. 

Vi har valgt at aldersopdele børnene for at skabe læringsrum, der giver lyst til at lære. Børnene er samme aldersgruppe og kan derfor spejle sig i hinanden.
Aldersopdelingen gør, at personalet kan tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter optimalt til den enkelte børnegruppe. Samtidig giver det god mulighed for, at personalet udviklingsmæssigt, kan ”fange” børnene, hvor deres nysgerrighed og interesse er og på den måde sikrer lysten til læring. Demokrati og medansvar er også en del af børnehavelivet. Der tages udgangspunkt i det enkeltes barns alderstrin, ved at lytte, spørge og vejlede barnet i dagligdagssituationer og på den måde sikre barnet medbestemmelse og medansvar på stuen.

Morgenmad

Mellem kl. 6.30 til 7.30 tilbydes der morgenmad i Børnegården. Vi gør opmærksom på at ønsker I at benytte jer af vores tilbud om at spise morgenmad hos os, er det Børnegårdens morgenmad og ikke eget medbragt.

Hellig tid

Om formiddagen har vi det, vi kalder ”Fordybelses tid”.
”Fordybelses tid” i vuggestuen er fra 9.00 til 10.00 og i børnehavegrupperne er det fra 9.30 til 11.30.

I det tidsrum arbejdes der fagligt målrettet med de enkelte børnegrupper.

Vi opfordre til, at der ikke ringes til stuerne i dette tidsrum - og internt i huset undgås det, så vidt det er muligt, at forstyrrer på stuerne.

Skulle der være en vigtig besked, kan I kontakte kontoret på:

  • Tlf. 58 52 29 79, lokal 1,

og vi vil være behjælpelige med at videregive beskeden.