Personale

Børnegården er en stor institution med 27 fastansatte. 

Ledelsen består af leder og souschef. 

Ledelsesteamet består af leder, souschef og afdelingsleder for vuggestuen og aften- og natpasningen. 

Hver stue består af 2 pædagoger og en medhjælper.

Den ene stue har en lønnet pædagogstuderende et ½ år ad gangen i stedet for en medhjælper. 

Derudover bruger vi faste vikarer i et mindre omfang ved ferier, sygdom og kurser m.v.