Marte Meo

Marte Meo – Samspil i børnehøjde

Positiv ledelse

 • Tydelig start
 • Sætter ord på forventninger til barnet.
 • Guidning på barnets niveau
 • Bekræfte ønsket handling
 • God stemning
 • Tydelig slutning 

At vente og se

 • Giver den voksne mulighed for at se, hvad barnet er optaget af.
 • Barnet får tid til at reagerer og føler sig set og får styrket sit selvværd
 • Giver mulighed for øjenkontakt 

At bekræfte

 • Barnet oplever glæde og får styrket selvværd
 • Barnet opnår bedre selvregistrering
 • Barnet lærer adfærdsmodeller og får styrket sin selvtillid 

At følge

 • Barnet føler sig set og får lyst til at tage nye initiativer.
 • Barnet får styrket selvtillid og selvværd.
 • Barnet får hjælp til at koncentrere sig 

Barnets initiativ kan følges ved at:

 • Bekræfte barnets handling eller følelse (for eksempel: nej, hvor er det dejligt du hjælper…..) Følge barnets fokus
 • Sætte ord på barnets handling eller følelse (for eksempel: du bliver ked af det eller du løber lige nu….)
 • Følge barnets handling aktivt
 • Udvælge et nyt initiativ for barnet 

At sætte ord på

Når den voksne sætter ord på barnet, lærer barnet sprog, selvregistrering og hjælp til koncentration.

Når den voksne sætter ord på egne handlinger og forventninger til barnet, giver det forudsigelighed og viser barnet, hvad det skal samarbejde om. 

Turtagning

Barnet lærer sammen med den voksne at skiftes til at tage tur (at vente og følge) og lærer rytmen i samspil. Barnet bruger turtagning som grundlag for sociale relationer. Barnet får styrket sit selvværd. 

Beskrivelse af Marte Meo principper 

Barnets initiativ

At følge barnets initiativ drejer sig om, at pædagogen skal være opmærksom på de følelser og handlinger, som initiativerne udtrykker hos barnet.

Initiativerne kan være opdelt i kontakt- og opmærksomhedsinitiativer. Initiativ er identisk med udvikling og læring. Ved at følge barnets initiativ, styrker pædagogen en samspilsmåde, hvorpå bl.a. børn med særlige behov kan styrkes i deres udvikling og selvtillid. Ved at tage udgangspunkt i barnets initiativer, vil ændringer i barnets adfærd og reaktionsmønstre ske på barnets betingelser. Barnet får en følelse af at det, som det har gang i er helt ok. 

Positiv bekræftelse

Positiv bekræftelse af initiativet betyder, at den voksne er opmærksom på barnets initiativer og anerkender dem. Men initiativer vil altid blive udsat for selektion, således at ikke alle barnets initiativer skal følges positivt, men at pædagogen skal prøve at forstå bevæggrundene for initiativet. 

At sætte ord på initiativet

At sætte ord på initiativet vil sige at den voksne sætter ord på både barnets og sine egne følelser og handlinger, hvilket stimulerer barnets sociale, emotionelle og kognitiv udvikling – og barnet begynder at udvikle empati.

Turtagning

Turtagning handler om at dele opmærksomhed - om evnen til at kunne give og modtage. Det er pædagogens opgave at sikre, at alle har indflydelse og kommer til orde i samspillet. Der kan forsøges at knytte relationen sammen mellem de små/svage og de store/stærke børn, således at der etableres adfærdsmodeller, der styrker samspillet. Det handler om, at få barnets opmærksomhed rettet mod omverdenen og ikke kun centreret omkring sig selv. 

Positiv ledelse

Positiv ledelse koncentrerer sig om måden, hvorpå der internaliseres hensigtsmæssige adfærdsmodeller i børnene, og om hvordan nødvendige opgaver løses udviklingsstøttende og konstruktivt. Den voksne skal hjælpe til at videreudvikle barnets positive følelser gennem det følelsesmæssige klima i samspillet. Samt gennem udviklingsstøttende pædagogik og gennem tydelige strukturer for, hvad der kan forventes i samspillet. Princippet om positiv ledelse er altså måden, hvorpå pædagogen organiserer opdragelsen.