Forældresamarbejde

Forældresamarbejde har høj prioritet i Børnegården

For at personalet bedst muligt kan støtte dit barns udvikling og trivsel, er det vigtigt med et godt forældresamarbejde.

Derfor er det vigtig, at der bliver udvekslet relevante informationer begge veje.

Den daglige kontakt mellem forældre og personalet er væsentlig for at skabe de mest optimale og trygge rammer for alle børn i Børnegården.

Der afholdes 1. forældremøde årligt med valg til bestyrelsen. Derudover vil der blive afholdt arrangementer på de enkelte stuer.

Siden er sidst opdateret 31. august 2018