Arbejdsgrundlag

Forældrebestyrelsen er din mulighed for at give din mening og idéer til kende og få indflydelse på dit barns hverdag.
 
Det kan du gøre enten ved at stille op til valg til forældrebestyrelsen eller tage kontakt til en fra den siddende forældrebestyrelse.
 
Forældrebestyrelsen består af 5 repræsentanter blandt forældrene og op til 5 suppleanter.
 
Personalet er repræsenteret med 2 personaler. Der udover deltager institutionsleder og/eller souschef altid i bestyrelsesmøderne.

Der afholdes som hovedregel 6 ordinære bestyrelsesmøder om året.
Siden er sidst opdateret 31. august 2018