Sund sammen 3,5 år – med sundhedsplejersken

Vi har indgået et samarbejde med sundhedsplejerskerne omkring børn og forældre til de (ca.) 3,5 årige børnehavebørn.

Alle forældre tilbydes én samtale i institutionen med primærpædagog og sundhedsplejerske i stedet for 2 særskilte samtaler. 

Sund sammen – fællesfagligt blik 3 ½ årige børn 

Sundhedstjenesten har siden 2014 tilbudt hjemmebesøg til alle 3-årige børn i kommunen. Formålet med hjemmebesøget er at opspore overvægt tidligt og få en snak med forældrene om sunde vaner, netop for at forebygge overvægt senere i barndommen og i voksenlivet. Besøget handler ligeledes om barnets generelle udvikling og trivsel. 

Da vi rigtig gerne vil lære de 3 årige bedre at kende og samtidig udvikle samarbejdet mellem børnehave, sundhedspleje og forældre har vi i 2020 startet ”Sund sammen” op. 

”Sund sammen” er et samarbejde mellem sundhedstjenesten og enkelte institutioner i Korsør og Slagelse. Vi vil i en prøveperiode flytte undersøgelsen ud i disse institutioner for at kunne se børnene i samspil med andre. 

Målet med 3 ½ års undersøgelsen er:

  • At opspore overvægt, for at forbygge overvægt senere i barndommen.
  • At undersøge barnets udviklingsniveau ift. bevægelse, sprog og selvværd.
  • At alle børn bliver undersøgt.
  • At der sikres opfølgning på eventuelle udfordringer, som opspores ved undersøgelsen.
  • At skabe større samarbejde mellem dagtilbud, sundhedspleje og forældre. 

Går dit barn i en institutioner der er med i ”Sund sammen” vil du blive kontaktet med invitation i e-Boks. Her forklarer vi lidt mere om indholdet af besøget, der vil foregå i børnehaven som del af leg og bevægelse, børnene kender i forvejen. Som forældre vil I naturligt blive inddraget med spørgeskema for, at vi får jeres viden om jeres barn. Efterfølgende inviteres I til en dialog med både pædagog og sundhedsplejerske med fokus på jeres barns udvikling og trivsel. Undersøgelsen i børnehaven vil erstatte tilbud om hjemmebesøg. For enkelte vil I opleve, at vi i en overgangsperiode ser børn i institutionen, der allerede har haft hjemmebesøg. 

Er der spørgsmål til ”Sund sammen”?

Kontakt sundhedsplejerske og projektleder Anne Grethe Thede Jensen på telefon 51409082 eller mail atjen@slagelse.dk

 

 

Siden er sidst opdateret 4. november 2021