Lukkedage

Slagelse Kommunes retningslinjer:

I løbet af året vil der være faste lukkedage, disse vil blive udmeldt i december måned.

Vi følger Slagelse Kommunes lukkedage.

På lukkedagene vil der være "nødåbent" i et antal institutioner geografisk fordelt i kommunen. Disse institutioner udpeges fra centralt hold, og der udsendes brev om pasningsbehov på lukkedage til alle forældre i Slagelse Kommune.

Har du behov for pasning af dit barn mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag, bedes du tilmelde dit barn via Tabulex.

Dit barn vil blive tilbudt pasning i en af kommunens institutioner. Du kan ikke regne med, at det netop er "din" institution, der har åbent mellem jul og nytår.

Du vil senest 8 dage før få oplyst navn, adresse og telefonnummer på den institution dit barn vil få tilbudt pasning i.