Ind- og udmeldelse

Hvis du har behov for en plads til dit barn skal du sørge for, at dit barn bliver skrevet op via Digital Pladsanvisning. Gælder både for dag- og aften/natpasning (døgn).

Når du har søgt om plads vil du kunne se din ansøgningsdato og en eventuel garantidato i Digital Pladsanvisning.

Forklaring af garantidato

Garantidatoen er den dato hvor du senest får anvist en plads til dit barn. Garantidato betyder ikke, at du er garanteret plads i et bestemt dagtilbud eller distrikt.

Søg inden 8 uger

  • Skriver du dit barn op senest 8 uger efter dit barn er født, bliver barnet sat på ventelisten fra fødselsdatoen.
  • Skriver du dit barn op senere end 8 uger efter fødslen, bliver barnet sat på ventelisten fra den dato hvor vi modtager opskrivningen.

Du kan se mere på pladsanvisningens hjemmeside ved at bruge linket i højre side.

 

Siden er sidst opdateret 7. november 2022