Den gode dagligdag

Det gode forældre samarbejde

For at samarbejdet skal fungere godt, har personalet i Børnegården også nogle forventninger til forældrene:

Åbenhed

At forældrene kommer til personalet, hvis der er noget de undres over eller er i tvivl om, så vi kan få en åben dialog.

Respekt

At forældrene respekterer og bakker op om arbejdet og aktiviteterne med børnene.

Informationer  

At forældrene informerer personalet, hvis der sker ændringer i familien, som har stor betydning for barnet for eksempel dødsfald eller skilsmisse. Det skal understreges, at personalet har tavshedspligt, og at vi udelukkende ønsker at blive informeret for bedre at kunne forstå barnets reaktioner, og hjælpe det i en svær situation.

Forældretavler

At forældrene læser de informationer, der skrives på tavlerne og på Tabulex.

Fravær

Give besked ved sygdom og fravær.

Arrangementer

At forældrene selv har ansvaret for deres barn, når de er sammen i Børnegården.

Tøj

At barnet får praktisk tøj med, som passer til årstiden, skiftetøj og hjemmesko. -med dit barns navn i.

Madpakker       

At børnehavebørnene medbringer en sund og god madpakke, der dækker barnets behov.

Slik og søde sager mener vi ikke hører hjemme i madpakken, men giv hellere barnet noget frugt og grønt med i stedet.

Garderobe og praktisk tøj

For dit barns skyld, bør du sørger for, at der altid ligger tøj til de forskellige årstider, på dit barns garderobeplads. Der bør være regntøj, gummistøvler, flyverdragt, sutsko m.m.

Vi er på legepladsen hver dag og tager på tur - også selvom det regner, blæser eller er frostvejr. Det er vigtigt, at dit barn har tøj på, der kan tåle at blive snavset. da vi både maler, klistre, graver og klatre i Børnegården.

Det er også vigtigt, at dit barn har fodtøj på, der sidder ordentligt fast på fødderne. Det er rigtig ubehageligt for dit barn at være på tur i klipklapper
Sørg altid for skiftetøj, både til inderst og yderst, i tilfælde af små uheld mm.

Garderoben skal tømmes hver fredag, så der kan blive gjort rent.

Oprydning        

At forældrene minder barnet om at rydde det legetøj, det er i gang med at lege med op, inden det går hjem.

Tilmeldingsfrister    

At man respekterer frister for tilmelding ved arrangementer.

Stamkort

Informerer om ændringer på barnets stamkort.

Siden er sidst opdateret 3. november 2021