Medicingivning

Medicin må principielt ikke gives i institutionen. Undtaget er dog tilfælde, hvor det har en forebyggende virkning – eksempelvis ved overfølsomhed overfor insektstik – eller ved kroniske lidelser. I alle andre tilfælde er der bestemte retningslinjer, der skal følges, hvis personalet skal indgå i at give medicin til børnene.