AULA i Børnegården

Vi har som 94 andre kommuner implementeret AULA i dagtilbud. 

AULA er vores primære informationskanal til forældrene udover den daglige kontakt. 

Hjælp os

Vi bliver hele tiden klogere på AULA, og vi ønsker, at I kommer og gør os opmærksomme på de problemer, som I oplever, når I logger ind fra forældresiden.

Det har vi nemlig ikke mulighed for at opdage, da vores indgang til AULA ser anderledes ud. 

Beskedfunktion

AULA er udarbejdet og opbygget med funktioner, der særligt passer til et skolebehov, herunder beskedfunktionen, hvor forældre har mulighed for at sende beskeder til lærerne på skolen.

Det giver sikkert god mening, da forældre har mulighed for at have dialog med lærerne face to face. 

Da vi bruger samme system som skolerne, findes beskedfunktion også i "vores" AULA. Det vil sige, at alle I 300+ forældre vil kunne skrive dagligt til pædagogerne på stuerne, som så skal læse beskederne og besvare dem. 

Vi vil derfor kraftigt henstille til, at skriftlige beskeder benyttes i mindst muligt omfang, og at I benytter mundtlig dialog med personalet mest muligt. 

I kan naturligvis altid ringe til stuen.

Kontoret vil også meget gerne være behjælpelige med at overlevere beskeder – både skriftlige på mail og pr. telefon. 

Der er helt sikkert mange forskellige meninger og holdninger til beskedfunktion i de forskellige institutioner og blandt forældre 

Vores prioritet er at yde omsorg, hjælpe, guide og understøtte jeres barns dannelse, trivsel, læring og udvikling. 

Pædagoger har ikke forberedelsestid som lærerne er.

Det betyder for Børnegården, at pædagogerne skal forlade stuen og overlade op til 22 børn til sine to kollegaer for at læse og besvare beskeder. 

Vores erfaring er desuden, at der er stor risiko for at skriftlig dialog kan misforstås og at der ikke er mulighed for med det samme at få uddybet beskeden, stillet spørgsmål eller blot præciseret beskeden. 

Vi prioriterer i stedet mulighed for face to face dialog (eller alternativt telefonisk dialog) frem for skriftlig dialog omkring jeres barns dannelse, trivsel, læring og udvikling. 

Skriftlig dialog med personalet er ikke "forbudt", men I skal forvente lang svartid, så beskeder i AULA skal kunne "tåle" lang svartid. 

Billeder i AULA

GDPR-regler gør, at vi skal ”tagge” ALLE børn på HVERT billede i gallerier eller beskeder.

Det vil selvsagt tage tid væk fra børnene. 

Vi har i ledelsen derfor vurderet, at vi som udgangspunkt ikke benytter billeder af børn i AULA – hverken i gallerier eller via beskeder. 

Fysiske "collager" eller lignende af midlertidige situationsbilleder på fysiske dokumentationstavler vil forekomme i mindre omfang.

Siden er sidst opdateret 3. november 2021