10 spørgsmål til pædagogerne

10 spørgsmål du gerne vil stille dit barns børnehavepædagog

1. Hvorfor er I så få på stuen om morgen?

Vi forsøger at fordele vores ressourcer bedste muligt over hele dagen. Som det er nu hos os, har vi tre ansatte mødt ind inden kl. 7.30. En fast pædagog der morgenåbner i børnehaven og tilbyder morgenmad og to på åbnestuen til at tage imod børnene. Kl. 8.00 er der mødt én ind fra hver stue.

For det meste er her ganske stille og roligt, men nogle gange sker det, at der kommer et kæmpe ryk eller vi bliver ramt af sygdom. Som pædagog må vi tage det med et smil, for det er vigtigt, at det stadigvæk er rart for jer forældre at overlade jeres barn til personalet. Det vil sige, at vi som pædagoger ikke lader vores stress smitte af, fordi det mærker både forældre og børn.

2. Hvorfor er pædagoger så tit syge?

Vi er mange samlet i små rum, så smitterisikoen er stor for både børn og voksne. Derudover er sygdom - og holdning til sygdom, også noget vi drøfter og har en mening om. Her hos os er der for eksempel ikke noget, der hedder Øv-dage, hvor der skal tages hensyn. Men på den anden side skal det heller ikke være sådan, at man skal komme halvsyg på arbejde og forvente, at andre tager hensyn til en. Når man er her, skal man præstere sit ypperste.

3. Hvor forsvinder mit barns tøj hen?

Vi har sådan en slange, der ikke får mad nok og så spiser den børnenes strømper. Nej, tøjet kan forsvinde på så mange måder. En treårig kommer for eksempel lige forbi garderoben og ser en dejlig rød trøje, som hun tager med sig. Hun ender med at smide den i et hjørne, og så ryger der måske et tæppe oven på og så en pude. Med andre ord: tøj forsvinder, især hvis der ikke er navn i det. Men det meste ender i glemmekassen. Der ligger meget dejligt tøj dernede!

4. Hvorfor må jeg ikke få at vide, hvem der har bidt mit barn i kinden?

Nogle gange bider børn, fordi de er i udfordringer af forskellig art. Det kan for eksempel være, at der er tale om et barn, der ikke har lært at sige fra verbalt, når andre børn kommer for tæt på og derfor bider i stedet. Hvis vi sagde barnets navn til jer forældre til børn, barnet havde bidt, ville det være at udstille barnet. Og det har barnet ikke behov for. Det er vores opgave at arbejde med barnet og hjælpe det til at effektregulere og give barnet andre handle muligheder på de her–og-nu-følelser, som barnet møder i løbet af dagen.

5. Hvorfor lukker mit barns stue ned inden kl. 17?

Som det er nu hos os, er der er en ansat på alle stuer indtil kl. 16, herefter lukkes de første stuer ned. Kl. 16.30 samles de resterende børn på en stue - og det fungerer godt. Det vil altid være den samme stue, der lukkes på, da det er det rareste for børnene med genkendelighed. Er vejret godt lukker vi også udenfor.

6. Hvorfor er mit barn altid sulten og tørstig, når det kommer hjem?

Hvis du henter dit barn kl. 16, har det som regel fået mad sidste gang omkring kl. 14. Det vil sige, at der er gået et par timer siden sidst. Det kan føles som rigtig lang tid, for et barn. Samtidig kan det i perioder svinge, hvor stor sult barnet har. Her er vi som personale selvfølgelig opmærksomme på at barnet trives og får sit madbehov stillet, når de opstår. Børnene kan altid komme til sin madkasse.

Derudover har mad også noget med omsorg at gøre. Det er lettere for et barn at bede om mad end at sætte ord på, at de har savnet eller er glade for at se deres forældre.

7. Hvor vigtigt er det at komme til forældremøderne – er det ikke bare ”en sludder for en sladder”?

Nej, vi har nogle ting, vi rigtig gerne vil informere jer forældre om. Hvilke pædagogiske tiltag har vi på stuen. Hvilke pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for vores valg. Hvorfor vi arbejder lige med dette emne. Hvilke pædagogiske tanker, der ligger bag vores tilgang til børnene med mere. Samtidig er det vigtigt, at du som forælder få en fornemmelse for det sted, som dit barn tilbringer en stor del af sin tid i. Derudover vil vi gerne give jer forældre mulighed for at bruge hinanden, og få den der ”det kender jeg godt følelse”. Vi kan som fagpersoner guide og vejlede, men det er en rar følelse som forældre at opleve, at andre forældre står med samme udfordringer som en selv.

8. Helt ærligt: passer det, at mit barn holder op med at græde, lige når jeg er gået?

Ja – og hvis ikke, så ringer vi og får en snak med jer om det. Men som regel er det sådan, at når vi sætter ord på barnets følelse og fortæller at vi passer på dem og hjælper, fx ”hov, se nu der, det er da din bedste ven, der kommer der”, - så er alt i orden.

9. I siger, at man bare skal ringe, men hvor går grænsen?

Du skal bare ringe. Du skal ikke sidde og have en dårlig dag, fordi du er bekymret.

10. Hvis jeg er irriterende, smitter det så af på mit barn?

Nej – du kan være lige så pernitten og utilfreds med os som du vil  - dit barn har stadig sin uskyld.

Hent de 10 spørgsmål og svar i pdf - udgave

Siden er sidst opdateret 3. november 2021