Vuggestuen

Vi har fokus på, at barnet får en god og tryg start i Børnegården. Det giver vi blandt andet ved, at dagen har en forudsigelig struktur og et pædagogisk miljø, der bygger på omsorgsfulde relationer, og hvor barnets leg vægtes højt. 

Vuggestuerne arbejder med aldersopdelte børnegrupper. Det giver mulighed for at målrette det pædagogiske arbejde specifikt til den aldersgruppe, den enkelte arbejder med. Derud over har vi motorikdag en gang om ugen. 

De pædagogiske overvejelser 

Det primære er at skabe tryghed og tillid via gentagelser i det daglige pædagogiske arbejde. I vuggestuen arbejdes med emner, der understøtter barnets udvikling og kendskab til sig selv og omverdenen. Personalet bruger sproget ved at sætte ord på handlinger, begreber og hverdagsting, så barnet støttes i sprogets dannelse. Børnene støttes i deres identitetsdannelse, ved at blive mødt anerkendende og med respekt og omsorg for det enkelte barns følelser.