Storebørnsgruppen

Vi arbejder med 2 - 4 længerevarende emner - primært i små grupper, hvor niveauet er tilpasset det enkelte barns alder og udviklingstrin. Vi støtter barnet i dets legerelationer og troen på sit eget værd. Dette foregår i et omsorgsfuldt pædagogisk miljø, hvor selvstændighed og ansvar kan vokse hos det enkelte barn. 

De pædagogiske overvejelser 

Vi arbejder målrettet med at styrke barnets selvværd og tro på sin egen kunnen, så barnet tør sige til og fra i sociale sammenhænge. Emnerne i Storebørnsgruppen er tilrettelagt således, at de både tager udgangspunkt i at gøre de alderssvarende børn skoleparate, samt støtter og underbygger lysten til læring for den yngre aldersgruppe.

Det gøres blandt andet ved at arbejde med barnets alsidige personlige udvikling og kulturelle udtryksformer. Barnet støttes i at kunne vente på tur, have empati for de andre børn og kunne tilsidesætte egne behov. 

Der stilles flere krav om selvstændighed ved planlagte aktiviteter. En påbegyndt aktivitet, skal barnet lære at afslutte. Barnet skal kunne modtage en kollektiv besked og agere derefter. Der arbejdes med barnets forståelse af sig selv i forhold til omverdenen og med en mere nuanceret begrebsforståelse.

Siden er sidst opdateret 15. december 2020