Natugler

Hvad er Natuglerne for en størrelse?

For børnene

vil det være væsentligt anderledes at være på Natuglerne, end i mere traditionelle institutioner. Børnene vil eksempelvis i høj grad blive inddraget i praktiske gøremål som madlavning og lignende, ligesom der vil blive taget individuelle hensyn, hvad angår læsning af lektier, historie-læsning, sengetider med videre. Alt sammen for at få børnenes hverdag i Børnegården til at ligne den, de kender hjemmefra.

Aften- og natpasning betales særskilt

der til skal lægges eventuel betaling for en almindelig plads i dagtimerne. Reglerne for betaling - herunder hel eller delvis friplads - er også gældende for Natuglerne.

Prisen dækker fuld forplejning samt madpakke, hvis barnet skal i SFO eller daginstitution den efterfølgende dag.

For at komme i betragtning

til en plads, skal forældrene/forælderen løbende kunne dokumentere et arbejds- eller uddannelsesbetinget behov for pasning efter kl. 17.00 og/eller før kl. 6.30. Natuglerne kan i princippet anvendes hver dag, men det enkelte barn kan højest overnatte op til ti nætter pr. måned inden for grundprisen. Dog må barnet ikke tilbringe mere end 51,5 timer sammenlagt pr. uge (dagsdel + aften/nat) i institutionen. I helt ekstraordinære særlige tilfælde kan denne regel i en kort periode fraviges under hensyntagen til barnets trivsel.

I forbindelse med det pædagogiske arbejde i institutionen

samarbejder vi også med Sundhedsplejen, Tandplejen og Børn og Unge, når det individuelt vurderes at familier i større eller mindre perioder kan have brug støtte.

Det kan fx være nybagte mødre eller familier, der er usikre på kost, madpakker, den gode putning, opdragelse, tandbørstning m.m., hvor vores pædagoger ud fra respekt for forældrenes værdier kan støtte midlertidigt.

Behovsskema

Forældre med indmeldte børn på Natuglerne, skal d. 20. måneden før, aflevere et behovsskema for den kommende måned. Ud fra behovsskemaet lægges personalets arbejdstider, for at skabe de bedste rammer for de børn der benytter Natuglerne.

Hvis dit barn bliver syg, arbejdstiderne ændrer sig eller lignende, skal Natuglerne hurtigst muligt orienteres, således vi kan tage højde for ændringerne.

I helt særlige tilfælde med akut opstået arbejdsbehov, kan du ringe dit pasningsbehov ind til Børnegården.

I Natuglernes åbningstid

vil der som hovedregel være mindst to medarbejdere i tidsrummet 16.00-20.00.

Ønsker du at vide mere om ordningen og de aktuelle priser, er du velkommen til at henvende dig til:

 • Pladsanvisningen i Slagelse
  tlf. 58 57 36 00

eller

 • Børnegården i Slagelse
  Oehlenschlægersgade 7
  tlf. 58 52 29 79

Ledere

 • Anders Kaae, leder.
 • Jeanne Kok, souschef.
 • Hanne Holewa, afdelingsleder.