Mellemgruppen

Vi arbejder med struktur i et pædagogisk miljø. Når barnet er trygt ved ”børnehavelivet” får det mod på flere udfordringer. Vi motiverer og støtter barnet i dets lyst og nysgerrighed til at møde nye udfordringer.

De pædagogiske overvejelser 

Det er vigtigt, at personalet skaber tryghed og tillid via gentagelser i det daglige pædagogiske arbejde. ”Børnehavelivet” er en ny og anderledes hverdag og kultur, som er en stor overgang for det enkelte barn. Mellemgruppen arbejder med at styrke det enkelte barns sociale og sproglige kompetencer. 

Det gøres ved, at der blandt andet arbejdes med Mary Fondens metode "Fri for mobberi", for derved at styrke barnets sociale relationer. Derudover arbejdes der nuanceret med sproget ved at sætte ord på handlinger, ting, følelser og bruge over – og underbegreber. Der arbejdes med selvhjulpenhed og selvværd ved at opfordre, vejlede og støtte det enkelte barn i dagligdagssituationer og opgaver.

Siden er sidst opdateret 15. december 2020