Afdelinger

Strukturen i Børnegården

Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen, således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn, fra 3 til 4,5 år, samt et hus for de ældste børn ca. 4,5-6 år.

De pædagogiske tanker og overvejelser omkring denne opdeling tager afsæt i, at børn indlærings – og udviklingsmæssigt er forskellige alt efter alderstrin.  Dvs. at den pædagogiske tilgang til det enkelte barn kan målrettes ved denne aldersopdeling. 

Fælles for alle afdelinger er, at vi blandt andet arbejder ud fra principperne i ”Marte Meo”. Alle pædagoger har fået et grundkursus i Marte Meo.

Vi har 1 uddannet Marte Meo terapeut fra marts 2016. 

I Børnegården udvikler vi vores udgave af tilgangen ud fra principperne. I Børnegården benytter vi også at videofilme situationer, hvor børn er i en eller anden udfordring, for der igennem objektivt at kortlægge, hvad VI skal ændre for barnet i den givne situation.

Læs om Marte Meo - Samspil i børnehøjde: Marte Meo